top of page

משרד אריה ליבוביץ ושות' הינו מן המשרדים הבולטים והמובילים בישראל בתחום המיסוי והשקעות בחו"ל והינו יחיד מסוגו בתחום הנאמנויות וניהול הנכסים בעבור PRIVATE CLIENTS. הידע אותו מרכז המשרד בתחום זה הן מהיבטי הדין כללי והן מהיבטי המס, ככל הנראה אינו מצוי באופן כה מרוכז ואיכותי בידי משרדי עורכי דין אחרים.

 

LAW

BOUTIQUE

 

ספרים 

practice_areas
אנציקלופדיית מס ערך מוסף- חלק א'+ ב'
אנציקלופדיית נאמנויות ומיסוי נאמנויות

הספר אנציקלופדיית מס ערך מוסף הינו יצירה רחבה ומקיפה מאין כמותה הכוללת ארבעה כרכים המכילים יחדיו כ-4,000 עמ' (זאת בטרם הוכנו מפתחות). הספר סוקר ודן לעומק, על פי סדר, את כל הוראות חוק מס ערך מוסף, החל מסעיף ההגדרות וכלה בסעיף האחרון לחוק. את התקנות, דברי ההסבר (הוראות תאמ"ו), ואלפי פסקי דין ומאמרים המאוזכרים ומצוטטים לאורכו ורוחבו של הספר

הספר אנציקלופדיית נאמנויות ומיסוי נאמנויות הינו ראשון מסוגו. ולמעשה הינו הספר היחיד הסוקר את הסדרי המיסוי בנושא נאמנויות אשר הוכנסו לפקודת מס הכנסה בתיקון 147 לפקודה, את השפעתם, השימוש בהם לצוטרך תכנוני מס ועוד, זאת לצד סקירה מקיפה של הדין הזר במדינות שונות והדין בישראל מן ההיבט של הדין הכללי.

אומנות מס - 111 טבלאות
מדריך מעשי לעריכת הסכם / חוזה

הספר אומנות מס - 111 טבלאות הינו יוזמה פרקטית של דר' ליבוביץ' עו"ד לצורך הקלה על אנשי המקצוע בבואם לבחון היבטי מס בינלאומיים. ספר זה בשונה מספריו האחרים של דר' ליבוביץ' עו"ד הינו בראש ובראשונה ספר פרקטי.

הספר מדריך מעשי לעריכת הסכם / חוזה הינו ספר שכל כולו פרקטיקה והוא נועד בראש ובראשונה לעורכי דין ואנשי עסקים העוסקים במשאים ומתנים מסחריים. בשונה מכל ספריו של דר' אריה ליבוביץ, הספר אינו אנציקלופדי והוא עוסק בפרקטיקה בלבד!! הספר דן בסעיפים השונים הנדרשים להסכמי מייסדים, הסכמי השקעה והסכמי שותפות. הספר מסביר את הדרכים להתגונן מהשתלטות עוינת ומונה אחת לאחת את הלוגיקה וההיגיון העומדים מאחורי כל סעיף וסעיף משפטי בחוזה, לצד דוגמאות לסעיפים אלו. הספר אף מונה "רשלנויות" מוכרות במסגרת חוזים ודברים שעורכי דין ואנשי עסקים אינם שמים אליהם לב. הספר הינו אחד הספרים המשפטיים הנמכרים ביותר והוא כבר יצא במהדורה שלישית.

חוק מס הבולים
אנציקלופדיית אומנות מס חלק ב'

הספר חוק מס הבולים הינו יחיד וייחודי ולמעשה זו הפעם הראשונה שחוק מס בולים נדון באופן מעמיק ויסודי. הספר כולל דיון מקיף בעקרונות החוק ובדרכי הפרשנות לצד דיון פרטני בהוראות החוק והתקנות שמכוחו. הספר כולל את כל דברי המלומדים, מאמרים ופסיקה שפורסמו על נושא זה לצד השוואה למקרים שונים בפסיקה הזרה.

הספר אנציקלופדיית אומנות מס חלק ב' הינו ספר מקיף הכולל דיון רחב ומעמיק במיוחד בכל הנושא של הסדרי המיסוי הכלולים באמנות המס. הספר מביא מחקר השוואתי ומקיף של הוראות האמנה, תוך דיון מעמיק בדברי ההסבר לאמנות המודל הבינלאומיות השונות (OECD, UN, USA), דיון רחב וסקירה של פסיקה זרה על הוראות אמנות המס, דו"חות מומחים של ארגון ה-OECD, חוזרים מקצועיים של רשות המיסים בישראל, השתלבות הוראות אמנות המס  במסגרת דיני המס בישראל וכללי הפרשנות בישראל ובעולם.

                  רח' ז'בוטינסקי 7 ברמת גן

מגדל משה אביב - שער העיר קומה   48  

               

           03-5426655        077-7051717                  

                           

           

כיתבו לנו 

תודה על פניתכם

bottom of page