הספר אנציקלופדיית מס ערך מוסף הינו יצירה רחבה ומקיפה מאין כמותה הכוללת ארבעה כרכים המכילים יחדיו כ-4,000 עמ' (זאת בטרם הוכנו מפתחות). הספר סוקר ודן לעומק, על פי סדר, את כל הוראות חוק מס ערך מוסף, החל מסעיף ההגדרות וכלה בסעיף האחרון לחוק. את התקנות, דברי ההסבר (הוראות תאמ"ו), ואלפי פסקי דין ומאמרים המאוזכרים ומצוטטים לאורכו ורוחבו של הספר

הספר אנציקלופדיית נאמנויות ומיסוי נאמנויות הינו ראשון מסוגו. ולמעשה הינו הספר היחיד הסוקר את הסדרי המיסוי בנושא נאמנויות אשר הוכנסו לפקודת מס הכנסה בתיקון 147 לפקודה, את השפעתם, השימוש בהם לצוטרך תכנוני מס ועוד, זאת לצד סקירה מקיפה של הדין הזר במדינות שונות והדין בישראל מן ההיבט של הדין הכללי.

הספר אומנות מס - 111 טבלאות הינו יוזמה פרקטית של דר' ליבוביץ' עו"ד לצורך הקלה על אנשי המקצוע בבואם לבחון היבטי מס בינלאומיים. ספר זה בשונה מספריו האחרים של דר' ליבוביץ' עו"ד הינו בראש ובראשונה ספר פרקטי.

הספר מדריך מעשי לעריכת הסכם / חוזה הינו ספר שכל כולו פרקטיקה והוא נועד בראש ובראשונה לעורכי דין ואנשי עסקים העוסקים במשאים ומתנים מסחריים. בשונה מכל ספריו של דר' אריה ליבוביץ, הספר אינו אנציקלופדי והוא עוסק בפרקטיקה בלבד!! הספר דן בסעיפים השונים הנדרשים להסכמי מייסדים, הסכמי השקעה והסכמי שותפות. הספר מסביר את הדרכים להתגונן מהשתלטות עוינת ומונה אחת לאחת את הלוגיקה וההיגיון העומדים מאחורי כל סעיף וסעיף משפטי בחוזה, לצד דוגמאות לסעיפים אלו. הספר אף מונה "רשלנויות" מוכרות במסגרת חוזים ודברים שעורכי דין ואנשי עסקים אינם שמים אליהם לב. הספר הינו אחד הספרים המשפטיים הנמכרים ביותר והוא כבר יצא במהדורה שלישית.

הספר חוק מס הבולים הינו יחיד וייחודי ולמעשה זו הפעם הראשונה שחוק מס בולים נדון באופן מעמיק ויסודי. הספר כולל דיון מקיף בעקרונות החוק ובדרכי הפרשנות לצד דיון פרטני בהוראות החוק והתקנות שמכוחו. הספר כולל את כל דברי המלומדים, מאמרים ופסיקה שפורסמו על נושא זה לצד השוואה למקרים שונים בפסיקה הזרה.

הספר אנציקלופדיית אומנות מס חלק ב' הינו ספר מקיף הכולל דיון רחב ומעמיק במיוחד בכל הנושא של הסדרי המיסוי הכלולים באמנות המס. הספר מביא מחקר השוואתי ומקיף של הוראות האמנה, תוך דיון מעמיק בדברי ההסבר לאמנות המודל הבינלאומיות השונות (OECD, UN, USA), דיון רחב וסקירה של פסיקה זרה על הוראות אמנות המס, דו"חות מומחים של ארגון ה-OECD, חוזרים מקצועיים של רשות המיסים בישראל, השתלבות הוראות אמנות המס  במסגרת דיני המס בישראל וכללי הפרשנות בישראל ובעולם.