top of page

כתבה על אריה ליבוביץ 2008

עו"ד אריה ליבוביץ' למד לתואר ראשון באונ' בר- אילן, בזמן הלימודים עבר במשרדו של ד"ר אבי אלתר שכתב עליו: "עו"ד ליבוביץ' הינו אחד היוצרים המוכשרים והמקוריים שכוכבם החל לדרוך בשמי המשפט, וודאי צפויה לו קריירה מבריקה". על אף שהוסמך לעריכת דין רק לפני שלוש שנים באמתחתו עוד שני ספרים ובחודש הבא יוצא לאור ספרו הרביעי. עד 2010 עתידים לצאת חמישה ספרים נוספים שכתב.

bottom of page