top of page

סיוט המס האמריקאי

ארה"ב במצוד אחר מעלימי מס ומחייבת את כל האזרחים בעולם להצהיר על נכסיהם | עד 2013 יחויבו כל המוסדות הפיננסים הבינלאומיים למסור מידע למס הכנסה.

bottom of page