top of page

על משפחה וירושה : טעויות שעולות מיליונים

פטירת האחים עופר מפנה זרקור על העברת עושר מדור לדור; תכנון השמירה על העושר מתחיל כבר בשלב החתונה והסוגיה נהיית מורכבת כאשר ראש המשפחה מתחיל לחשוב על תכנון צוואה וחלוקה בין ילדיו.

bottom of page