top of page

הקרב על ירושת יולי עופר מחריף

קרובים: עופר הותיר אחריו שתי צוואות שונות, שהאחרונה בהן מותירה את בנו דורון ללא חלק בעופר השקעות; עו"ד אריה ליבוביץ': "לעתים הצוואה היא כלי לסגירת חשבונות של הנפטר".

bottom of page