top of page

מלקחי הסכסוך במשפחת עופר: כך תמנעו קרבות ירושה באמצעות צוואה 18/10/2011

חתימתו של יולי עופר על צוואתו בנוכחות עדים לא הצליחה למנוע סכסוך משפטי במשפחתו לאחר מותו; מומחים ממליצים איך למזער האפשרות לשינוי הצוואה לאחר המוות.

bottom of page