top of page

איך להוריש חברה בלי לשתק אותה 18/12/2011

המאבקים המתוקשרים בין בני משפחת עופר הם רק דוגמה לסכסוכים שפורצים לאחר מותו של ראש אימפריה משפחתית. ניסיון העבר מלמד שפעמים רבות צוואה אינה מונעת את המחלוקות המשפחתיות ולעתים אף מלבה אותן. מומחים בדיני משפחה ומסים מציעים: כך תוכלו למזער את הנזקים ולמנוע את שיתוק פעילותה של החברה במהלך העברת העסק לדור הבא.

bottom of page