בנק פאג"י העניק סידור וגייס 2,000 אברכים בחודש 22/05/2012