top of page

תרמית העוקץ הניגרי בגרסה האמריקאית 27/06/2012

עבריינים מנצלים מהלך של רשות המסים האמריקאית כדי להשיג מידע פיננסי על אזרחי ארה"ב שגרים מחוץ לארצם. עו"ד אריה ליבוביץ': "מי שיפול בפח עלול לגלות בוקר אחד שחשבון הבנק שלו רוקן".

bottom of page