top of page

לפני כניסת חוק ה-fatca בתי המשפט יידרשו לבחור בין הלקוח הישראלי לבין ממשלת ארה"ב

מטרת החוק, שממשלת ארה"ב מקדמת, היא להעמיק את גביית המס. בנקים בעולם יידרשו להעביר מידע על לקוחותיהם האמריקאים, ואף לנכות מס במקור. אזרחי ארה"ב כבר משכו לפחות מיליארד דולר מבנקים בישראל

bottom of page