top of page

מלחמת אחים

הונם העצום של עשירים בישראל גרם לא אחת לסכסוכי ירושה מרים ומתוקשרים שקרעו משפחות לגזרים. כדי להקדים רפואה למכה ולמנוע מריבות נוקטים בעלי הון שיטות שונות ומשונות, אבל לא אחת מתברר שהמפגש בבית המשפט בלתי נמנע. יש כסף יש דאגות

bottom of page