top of page

גילויים חדשים בפרשת החשד להעלמות מס והלבנת הון של יהודים-צרפתים

"חוקרים ישראלים וצרפתים הפכו את כל הבית. השאירו תוהו ובוהו . חשבנו שלא יסגירו אותנו כי זו מדינת יהודים"

bottom of page