top of page

שוויון מפלה: בני זוג מאותו מין כתכנון מס - מאמרם של עו"ד אלעד מן ועו"ד אריה לייבוביץ'

תאים משפחתיים בהם בני הזוג אינם מאותו מין מופלים לרעה בכך שנשללת מהם זכות הבחירה באשר להצמדת נקודות הזיכוי – דבר המשפיע בסופו של דבר על הכנסתם הנקייה.

bottom of page