top of page

"הפתרון הזמין למצוקת הדיור: המגורים בערי הפריפריה"

במסגרת פאנל נדל"ן שנערך השבוע ב"יריד הנדל"ן הארצי" עלו מספר תובנות מרתקות בנוגע למצוקת הדיור והמסקנה הייתה שצריך להקים פורום שירכז את כל היזמים שבונים בפריפריה לארגון גג אחד גדול ויאפשר למתג את הפריפריה כמקום שבונה אלטרנטיבה אמתית למצוקת הדיור החרדי.

bottom of page