top of page

נאמנות סינגפורית


באופן מסורתי, נחשבו שוויץ, לונדון וניו-יורק כמרכזים עולמיים לניהול עושר, אך בשנים האחרונות עולה בהדרגה מעמדה של סינגפור כחלופה ממשית למרכזים מסורתיים אלו. נכון לשנת 2013 נוהלו בסינגפור נכסים בהיקף של כ-1.82 ביליון דולר סינגפורי (עליה של 11.8%). המקור של קרוב ל-77% מסך הנכסים המנוהלים היה מחוץ לסינגפור, קרוב ל-56% מאזור אסיה הפסיפית, וכ-67% הושקעו באזור אסיה הפסיפית.

סינגפור היא עיר נמל - מדינה בדרום מזרח אסיה, בקצה הדרומי של חצי האי המלאי, מורכבת ממספר איים, במיקום אסטרטגי, בשער מצר מלאקה, דרכו עובר אחד מנתיבי השיט העמוסים בעולם. סינגפור היא רפובליקה פרלמנטרית, ומפלגת השלטון (

People's Action Party ) מושלת בה מתחילת הממשל הפנימי העצמאי (1959). היא בעלת אחת הכלכלות החופשיות ביותר בעולם, בין "ארבעת הנמרים של אסיה" (יחד עם הונג קונג, טאיוואן ודרום קוריאה), עם צמיחה מרשימה מאז עצמאותה המלאה (1965), תוצר לאומי לנפש מהגבוהים בעולם, אמצעי תקשורת ותחבורה מעולים, לרבות נמל ימי ושדה תעופה מהפעילים בעולם, וחברת תעופה לאומית מהמובילות בעולם.

הודות לכל אלו, לצד היותה מרכז מסחרי ולוגיסטי חשוב (לרבות בייצור ובייצוא של מוצרי

  אלקטרוניקה , ביוטכנולוגיה , פרמצבטיקה , פטרוליום, כימיקלים ), ביצרה סינגפור את מעמדה אף כמרכז פיננסי עולמי (בו מצויים רוב הבנקים והמוסדות הפיננסיים הבינלאומיים, פירמות רו"ח, עו"ד, ויועצי מס).

סינגפור כיעד להקמת והפעלת נאמנות

סינגפור מתפתחת כיעד מועדף להגנה לטווח ארוך על נכסים, באמצעות סוגים שונים של נאמנויות, הודות, בין היתר, להיותה מרכז מסחרי ופיננסי עולמי, משטר מס אטרקטיבי ומסגרת רגולטיבית חזקה להסדרי נאמנות יעילים, אווירה ידידותית לעסקים, חשיבה מתקדמת וסביבה יציבה פוליטית, פיסקלית ופיננסית, שמהווה מקום בטוח לשמירה על נכסים (בין המדינות השקופות ביותר והכי פחות מושחתות בעולם), ומעודדת משקיעים בינלאומיים לשימוש במגוון אמצעי השקעה.

מערכת המשפט בסינגפור מבוססת על המשפט המקובל האנגלי, אשר על עקרונותיו נסמכים בעיקרם אף דיני הנאמנות הסינגפוריים, תחת מספר חוקים משמעותיים (Trustees Act, Charities Act, Civil Law Act, Trust Companies Act, Business Trusts Act), ובפרט חוק הנאמנים (Trustees Act) שעבר רפורמה משמעותית בשנת 2004, ומעוצב במידה רבה בהשראת החוק הבריטי המקביל משנת 2000.

נאמנות היא הסדר חוקי שיכול להיווצר במשתמע על-ידי מעשה בעל משמעות משפטית, או במפורש על-פי הצהרה, לרבות צוואה, של בעל הנכס היוצר (the Settlor; להלן: "היוצר"), כי הנכס שבבעלותו יוחזק לטובת נהנה או נהנים, בהתאם לתנאים מסוימים שנקבעים בדרך כלל בשטר הסדר (trust deed/ trust instrument).

בסינגפור היוצר חופשי להעביר לנאמנות את רוב סוגי הנכסים (לרבות מניות, מקרקעין, מזומן, עסקי משפחה פרטיים, חפצי ערך וכו'), כל עוד הם קיימים, ברי השגה וניתנים לבעלות של יחיד.

היוצר ממנה כנאמן את עצמו, או צד ג' (ולעיתים מאגד לצורך כך חברה המשמשת כנאמן), ובמקרה שצד ג' ממונה כנאמן מועברת אליו הבעלות בנכס, נפתח לנאמנות חשבון בנק, נערכות עבורה חשבונאות נפרדת ורשומות כדין, וחלות עליה חובות מס רלבנטיות. מרגע שהנכס מועבר לנאמנות, הוא מנוהל על-ידי הנאמן לטובתם המרבית של הנהנים ובהתאם לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.

היוצר יכול להיות כל תאגיד או אדם בגיר כשיר משפטית שהינו הבעלים של הנכסים המועברים לנאמנות. הנהנה יכול להיות כל אדם או ישות (לרבות חברה, גוף צדקה או נאמנות אחרת). הנאמן יכול להיות יחיד או רבים, אדם או תאגיד, לרבות חברת נאמנות פרטית. על מנת לשמר שליטה כלשהי על הנאמנות, ניתן למנות "מגן על הנאמנות", שהנו בדרך כלל חבר קרוב או יועץ מקצועי, אשר ניתן להעניק לו מגוון רחב של סמכויות, לרבות סמכות להחליף את הנאמן, ליישב את תגמולו או להוסיף נאמן בעל שיקול דעת.

הואיל והבעלות בנכסי הנאמנות עוברת לנאמן, נאמנות פרטית מהווה אמצעי יעיל מאוד לשמירה על עושר והגנה מפני נושים, פשיטת רגל, חילופי שליטה, רשויות ממשלתיות עויינות, וסיכונים אחרים כגון הליכי גירושים וכו'.

תקופת נאמנות שנוצרה החל מיום 15 בדצמבר 2004 או לאחר מכן כפופה בסינגפור למגבלה על המשכיות של 100 שנים, ומסתיימת על-פי הוראות שטר הנאמנות, או כאשר חולקו לנהנים מלוא נכסיה, או כאשר כל הנהנים מסכימים על כך פה אחד.

נאמנות על-פי צוואה, נכנסת לתוקף לאחר פטירת היוצר וכפופה לחוק הצוואות (Wills Act), בעוד שנאמנות על-פי הצהרה כפופה לחוק המשפט האזרחי (Civil Law Act) בהתאם לסוג הנכס המנוהל.

הנאמנות יכולה להיות קבועה (בה הנאמן מיישם בדווקנות את הזכויות שנקבעו לנהנים ללא שיקול דעת כלשהו) או לשיקול דעת (כאשר ניתן לנאמן כוח להפעיל שיקול דעת בחלוקה לנהנים).

נאמנות לשיקול דעת מועדפת בדרך כלל לניהול ארוך טווח של עושר ונכסים, היות שהיא מקנה לנאמן גמישות בהיענות לבקשות עתידיות של היוצר, לרבות שינוי במבנה הנאמנות, בסכומי החלוקה, באסטרטגיית השקעה וכו'.

בדרך כלל במועד הקמת נאמנות לשיקול דעת היוצר מצרף מכתב משאלות (Letter of Wishes), שמספק לנאמן כללים מנחים, אם כי לא מחייבים משפטית, בהפעלת שיקול דעתו, על מנת להבטיח שהנאמן ממלא כהלכה את תפקידו. ברוב המקרים ניתן לשנות את מכתב המשאלות כל עוד היוצר בחיים, אך לא לאחר פטירתו.

חברת נאמנות פרטית מאפשרת ליוצר לשמר כוח בניהול ההשקעה בנכסי הנאמנות, דיסקרטיות ונאמנות. מטרתה הבלעדית היא בעלות וניהול נאמנות אחת או יותר של היוצר. היא יכולה להיות בבעלות נאמנות או חברה בערבון מוגבל, מועצת המנהלים יכולה לכלול את היוצר, בני משפחתו, יועציו, או צדדים שלישיים, והמנהלים יכולים למנות לצורך כך חברת נאמנות מקצועית.

חברת נאמנות פרטית פטורה מרישוי של הרשות המוניטרית (הבנק המרכזי) של סינגפור (Monetary Authority of Singapore), אך מפוקחת על-ידי MAS, ומחויבת למנות חברת נאמנות מורשה לביצוע גילוי נאות של מקורות ותנועת כספים, על מנת להבטיח ציות להוראות של MAS למניעת הלבנת הון או מימון טרור.

יתרונות הנאמנות הסינגפורית

1. העדר דרישה לרישום פורמאלי של הנאמנות. 2. מערכת מיסוי טריטוריאלית (על הכנסות ורווחים שנצמחו בסינגפור בלבד). 3. חברות בעשרות (למעלה מ-70) אמנות למניעת כפל מס ברחבי העולם, שמייצרת הזדמנויות מעניינות לתכנון מס עבור לקוחות עם עסקים בינלאומיים משמעותיים. 4. הבורסה של סינגפור (Singapore Stock Exchange) מספקת גישה נוחה לשווקי הון עולמיים, עם מסחר של מאות חברות רשומות בהיקף של כ- 770 מיליארד דולר סינגפורי בשנת 2014. 5. חלוקה לנהנים אינה חייבת ניכוי מס במקור, ובייחוד לנאמנויות זרות קיימים פטורים מגוונים ממס הכנסה וחלוקות לנהנים. 6. העדר מס ירושה או עזבון. 7. העדר מס רווח הון. 8. העדר פיקוח על חליפין, וניתן להעביר כספים בחופשיות אל ומסינגפור. 9. דיני סודיות נוקשים. 10. היוצר חופשי לשמור לעצמו סמכויות השקעה או ניהול נכסים, כולן או חלקן. 11. היוצר רשאי למנות אדם אחר כמגן הנאמנות, לצורך פיקוח על הנאמן. 12. היוצר מוגן מפני כללי ותביעות ירושה כפויה זרים.

bottom of page