top of page

הגיע זמן המזומן – על אף וועדת לוקר – זה הזמן להחזיק מזומן !!


בעבר שמעתי מפרופ' בורג, ציטוט מדהים לפיו: "ההיסטוריה מלמדת שהאנושות מההיסטוריה לא לומדת".

רבים המחזיקים כספים במזומן, שוקלים לאחרונה הכנסת כספים אלו למערכת הבנקאית, בין השאר בשל ה"תחושה" אותה מנסה להעביר רשות המיסים וכן ועדת לוקר, כי מי שישי בידיו מזומן, הדבר מלמד כי המדובר בכסף "שחור".

אלא שלטעמי, מי שאינו מחזיק מזומן תחת ידיו (לא בבנקים ולא בנכסים) משול לאותו אדם שאינו לומד מן ההיסטוריה.

חשוב לזכור, כבר חז"ל המליצו כי "לעולם ישלש אדם ממונו", כאשר שליש מכספו צריך להיות "תחת ידו", כמו כן לכולנו מוכרים אבות וסבים, שחוו את השואה ויודעים ששום דבר אינו בטוח ולכן תמיד החזיקו תחת ידם כספים (לפעמים במזרון ולא בכספת) לפעמים החזיקו זהב ולפעמים יהלומים, כי לא ידעו "מה יהיה עם מדינת ישראל".

העבר הקרוב מלמד כי בנקים אינם מקום בטוח במאה אחוז – בארה"ב קרסו, עשרות בנקים, בקפריסין – מדינה מערבית אירופאית, החוסכים איבדו את כל כספם וכלך לאחרונה (גם ברמות נמוכות יותר) ביוון. עולם הסייבר הפך מסוכן התרחיש של השתלטות האקרים על מחשבי בנק אינה דמיונית כלל ועיקר.

לטעמינו מומלץ וכדאי להחזיק חלק מן הכסף במזומן – נכון צפויה הגבלה על יכולת השימוש בו ועדיין עדיף שלפחות חלק מכספכם יהיה תחת ידיכם!!

bottom of page