top of page

אינך מדווח לרשות המיסים על השכרת דירות מגורים שבבעלותך – פנה עכשיו לטיפול במשרדנו במסלול של גילוי מר


רכישת דירות לצרכי השכרה הינה תהליך ברוך אשר רבים מבצעים אותו במהלך חייהם, פעמים רבות לשם יצירת הכנסה נוספת במהלך תקופת הפנסיה וחייהם הבוגרים.

לאחרונה התפרסמו בעיתונות מקרים רבים של מעצרים של בעלי דירות להשכרה שלא דיווחו לרשות המיסים על ההכנסה משכירות. הללו נעצרו, נערכה להם שומה לפי מיטב השפיטה והם נאלצים לשלם קנסות, תשלומי כופר ולהתמודד עם הליכים פליליים, אשר פעמים רבות כל אלו ביחד עולים לכדי מיליונים רבים שאף עשויים לאיין כליל את שווי הנכסים.

חשוב לדעת כי כמעט שלא ניתן "להעלים" את העובדה כי ביצעת השכרה עליה לא דיווחת לרשות המיסים. במרבית המקרים כאשר אדם משכיר נכס הוא מבקש כי חשבון הארנונה ו/או החשמל של הדירה יועברו על שמו של השוכר.

כתוצאה מכך הוא משאיר שביל בור של ראיות כי במועדים אלו היו אנשים אחרים בנכס !!!.

לשקר במקרים אלו, כאשר קיימות ראיות ברורות נגדך, הינה איוולת שעשויה לעלות מאות אלפי שקלים.

חשוב לדעת כי מי שעדיין לא דיווח יוכל לעשות זאת ולסדר את מעשיו הפליליים מן העבר באמצעות הליך של גילוי מרצון.

למשרדינו ניסיון אדיר ורב שנים בתחום זה עם הצלחות רבות.

התקשרו עכשיו למשרדינו וקבעו פגישה בנושא גילוי מרצון, כל עוד אפשר!

077-7051717

פגישה ראשונה בנושא זה בלבד - ללא עלות

bottom of page