top of page

התאריך האחרון להסדרת חשבון בנק בשוויץ ה-31 לאוגוסט 2015 (בנק UBS)


הנושאים במבזק מס' 43

1. התאריך האחרון להסדרת חשבון בנק בשוויץ ה-31 לאוגוסט 2015 (בנק UBS)

2. חדשות ממשרדינו– ששון השקעות ופיננסים בע"מ

3. אינך מדווח לרשות המיסים על השכרת דירות מדורים שבבעלותך –פנה עכשיו לטיפול במשרדנו במסלול של גילוי מרצון

4. "הליך גילוי מרצון של נכסים וחשבונות בנק בחו"ל" – כל השאלות והתשובות !

5. התוכנית לקביעת סטנדרט אחיד לחילופי מידע אוטומטיים בענייני מס של ארגון ה-OECD(Standard for Automatic Exchange of Information in Tax Matters)

6. רישום ללשכת הנאמנים;

7. מהדורה נוספת לספר - מדריך מעשי לעריכת הסכם מסחרי;

בניוזלטרים הבאים – על מנגנוני התגוננות ממס ירושה שחזר לכותרות וטעויות נפוצות בהעברה בין דורית.

1. התאריך האחרון להסדרת חשבון בנק בשוויץ ה-31 לאוגוסט 2015 (בנק UBS)

מאת: דר' אריהליבוביץ, עו"ד

בחודשיים האחרונים החל בנק UBS בשוויץ לשלוח ללקוחותיו הישראליים הודעה לפיה עליהם להצהיר בפניו (במסמך חתום), כי הם הסדירו את כל ענייני המיסים, בישראל. מי שלא יגיש הצהרה כאמור, הרי שהבנק ייאלץ לסגור את חשבונו.

ישראלים, אשר לא הסדירו את ענייניהם בגילוי מרצון אל מול רשות המיסים בישראל, עשויים למצוא עצמם מול חשבון בנק סגור ו/או "מוקפא" שלא ניתן להוציא את הכסף ממנו.

זה הזמן, בדחיפות לפנות לגילוי מרצון ולהסדיר את ענייניכם.

2. חדשות ממשרדינו– ששון השקעות ופיננסים בע"מ

אנו שמחים לבשר כי משרדינו החל בייצוג חברת ששון השקעות ופיננסים. משפחת ששון, אשר שמה מופיע בשם החברה מוכרת בהיסטוריה היהודית בשם "הרוטשילדים של המזרח", החברה החדשה שהוקמה בישראל עוסקת בהשקעות ובעיקר במתן אשראי חוץ בנקאי, הלוואות לכל מטרה ועוד.

3. אינך מדווח לרשות המיסים על השכרת דירות מגורים שבבעלותך –פנה עכשיו לטיפול במשרדנו במסלול של גילוי מרצון

למאמר במלואו ראו הלינק המצורף לאתר משרדינו

(http://www.atax.co.il/index.aspx?id=6988)

התקשרו עכשיו למשרדינו וקבעו פגישה בנושא גילוי מרצון, כל עוד אפשר!

077-7051717

פגישה ראשונה בנושא זה בלבד - ללא עלות

הליך גילוי מרצון של נכסים וחשבונות בנק בחו"ל – כל השאלות והתשובות !

מאת: דר' אריה ליבוביץ', עו"ד

למאמר במלואו ראו הלינק המצורף לאתר משרדינו

(http://www.atax.co.il/index.aspx?id=6962)

חשוב להבין כי הצורך לפנות בהליך גילוי מרצון על ידי מי שמחזיקים חשבונות בנק בחו"ל הפך לאקוטי!!!! זה רק עניין של זמן עד שכל המידע יועבר גם לישראל, זאת לצד החלטת הבנקים בשוויץ (כפי שהודיעו ללקוחותיהם) לסיים את התהליכים עד אוגוסט השנה – וכן קבלת רשימות חדשות כל העת בידי רשות המיסים בישראל .

התקשרו עכשיו למשרדינו

וקבעו פגישה בנושא גילוי מרצון, כל עוד אפשר!

077-7051717

פגישה ראשונה בנושא זה בלבד - ללא עלות

5. התוכנית לקביעת סטנדרט אחיד לחילופי מידע אוטומטיים בענייני מס של ארגון ה-OECD(Standard for Automatic Exchange of Information in Tax Matters)

עוה"ד דר' אריה ליבוביץ' וליאור הוד

למאמר במלואו ראו הלינק המצורף לאתר משרדינו

(http://www.atax.co.il/index.aspx?id=6981)

חשוב להבין כי נוהל גילוי מרצון של עבירות מס מאפשר קבלת חסינות מהליך פלילי,

אך ורק כל עוד לא מצוי מידע בעניין זה בידי הרשויות במועד הפנייה, ולאור ההסדרים הבינלאומיים לחילופי מידע פיננסי, זה רק עניין של זמן לא רב, עד שכל המידע יועבר גם לישראל באופן אוטומטי!!

התקשרו עכשיו למשרדינו וקבעו פגישה בנושא גילוי מרצון, כל עוד אפשר!

077-7051717

פגישה ראשונה בנושא זה בלבד - ללא עלות

6. מהדורה שניה - מדריך מעשי לעריכת הסכם מסחרי

הספר פורש בשפה קצרה ותמציתית את כל ההסדרים המרכזיים, הקיימים בחוזה מסחרי אותם כדאי שיכיר כל עו"ד, רו"ח ו/או איש עסקים צעיר – הספר מהווה מדריך ראשוני - מעשי לעולם החוזים וכתוב בשפה ברורה וקלה !!!

להורדת תוכן עניינים מקוצר של נושאי הספר יש ללחוץ כאן

7. רישום ללשכת הנאמנים באמצעות אתר האינטרנט;

בהמשך לרישום שנערך לפני מס' חודשים ללשכת הנאמנים בישראל, מצורפת גם הפעם האפשרות להירשם ללשכה (המונה כיום למעלה מ-600 חברים) באופן וולונטרי באמצעות הקישור המצורף לאתר לשכת הנאמנים בישראל.

http://www.icot.org.il/images/Icot/rishum.pdf

bottom of page