top of page

המכבסה הנוצצת של ההון השחור - גלובס

מאז שהחלה חקירת הבנק המחתרתי שפעל בבורסה ליהלומים בראשית 2012, סירבה רשות המסים לקבל בקשות לגילוי מרצון על הון בלתי-מדווח של יהלומנים. ואולם, לפני שבוע הודיע נשיא הבורסה ליהלומים כי הגיע להבנות עם הרשות, לפיהן יהלומנים יוכלו לבצע הליך של גילוי מרצון אנונימי, כמו כל אזרח בישראל. מומחי מס מבהירים: היחס של פקידי השומה ליהלומנים השתנה, ודלתות הגילוי מרצון, שהיו סגורות בפניהם בפועל - נפתחו.

bottom of page