top of page

פרשת מקלטי המס בפנמה והזווית הישראלית - ראיון עם ד"ר ליבוביץ' מה -4.4.16 החל מהדקה 4:29 - ה

מקלטי המס שמסעירים את העולם: מראשי מדינות, דרך ארגוני פשע, ועד שחקני כדורגל וקולנוע – כולם בכוננות ספיגה אחרי הדלפת המסמכים הגדולה מפנמה.

bottom of page