top of page

מה המשמעות המשפטית של מסמכי פנמה, ולמה בכלל נוהרים אליה העשירים? ראיון העסקים השבועי - מעריב

ד"ר אריה ליבוביץ, מומחה בדיני מסים, מסביר כי "בשונה מהעמדה הרווחת, החזקת

חברה במקלט מס הם לא עבירה פלילית" העניין הוא הדיווח כחוק.

bottom of page