top of page

יהלומנים עכשיו הזמן לפנות לגילוי מרצון! – אסור לחכות


ענף היהלומנים נמצא תחת עינה הפקוחה של רשות המיסים בישראל, לצד רשויות נוספות. רשות המיסים בישראל אוספת ומקבלת מידע מודיעני אף מרשויות שלטוניות, הכולל רשימות גדולות של ישראלים ובתוכם יהלומנים, אשר לא דיווחו על קיומו של חשבון בנק זר בשוויץ או בארה"ב וכדומה. אמנם הבדיקה לוקחת זמן רב, אך היא מניבה תוצאות – כך לדוגמא רק לאחרונה דווח כי רשות המיסים עצרה את הילומנים האחים מנחמוב על סמך רשימה שהגיעה לידיה בנוגע לבנק HSBC רשימות דומות קיימות גם מבנק UBS, בנק Julus Ber ועוד. בשנים האחרונות, סבלו היהלומנים מהפליה שאינה מוסתרת ברשות המיסים, כאשר בעוד מרבית עם ישראל יכל לקבל הסדרי מס נוחים בעיקר ביחס לכסף ששכב בחשבונות בנק לפני 2003, היהלומנים לא זכו לכך, ואף חיכו להסדר בנוגע ל-"הפרשים בספרים" הסדר שטרם הגיע. הפליה זו ראוי היתה שתמצא עצמה בעתירה לבג"צ. אלא שבחודשים האחרונים התגבשו ברשות המיסים לרבות בפגישות אישיות בין יו"ר רשות המיסים לנשיא הבורסה, הסדרים מיוחדים ליהלומנים והם צפויים להתפרסם ככל הנראה במהלך חודשים אוקטובר נובמבר! כידוע מי שפונה בבקשה לגילוי מרצון לרשות המיסים לפני שהגיע לרשות מידע עליו יהיה מוגן מן הסכנה הפלילית, מנגד מי שיפנה רק לאחר הגעת מידע עליו, אף אם רשות המיסים עדיין לא פנתה אליו (הוא אינו יודע שהגיע מידע הנוגע אליו), לא יהיה זכאי להגנה הפלילית – עבירות המיסים צפויות להפוך בקרוב לעבירות הלבנת הון והמשמעות הופכת להיות קשה מאוד הן בהיבט הכספי (חילוט כל כספי העבירה) והן בהיבט הפלילי (מאסר ממושך). מומלץ לפנות עכשיו בדחיפות למומחה מס ולהגיש פניה אנונימית לגילוי מרצון והסדר מס – בדרך זו, עוד לפני אישור ההסדרים ניתן יהיה להרוויח זמן למנוע מצב בו מידע שיעבור לרשות המיסים בתקופת הביניים עד לפרסום ההסדרים ועד שתחליטו לפנות לגילוי מרצון ימנעו ממכם לקבל את ההגנה הפלילית במסגרת הליך גילוי מרצון.

[1] הכותב הינו ממומחי המס המובילים בישראל ומיס שכתב את מרבית ספרות המיסוי הבינלאומי בישראל.

bottom of page