top of page

העברת ההון המשפחתי מדור לדור: צרות לא רק של עשירים

מריבות בין בני משפחה סביב העברת העסק או ההון המשפחתי בין הדורות מוכרות לנו עוד מימי התנ"ך/ לדברי עו"ד ד"ר אריה ליבוביץ. אחת הטעויות הנפוצות היא שאנשים חושבים שהחיכוכים הללו קורים רק לבעלי הון משמעותי. ולכן מסתפקים ב"עו"ד של המשפחה" ואינם נעזרים באנשי מקצוע בעלי התמחות מתאימה

bottom of page