top of page

משרד אריה ליבוביץ ושות' הינו מן המשרדים הבולטים והמובילים בישראל בתחום המיסוי והשקעות בחו"ל והינו יחיד מסוגו בתחום הנאמנויות וניהול הנכסים בעבור PRIVATE CLIENTS. הידע אותו מרכז המשרד בתחום זה הן מהיבטי הדין כללי והן מהיבטי המס, ככל הנראה אינו מצוי באופן כה מרוכז ואיכותי בידי משרדי עורכי דין אחרים.

 

LAW

BOUTIQUE

 

רקע - המשרד ידוע כמי ש"כל רז לא אניס ליה" בשדה המס. דר' ליבוביץ שעומד בראש המשרד כתב חלק גדול מן הספרות המקצועית העדכנית הקיימת בתחומי המס השונים (ואשר משמשת בפועל את בתי המשפט, רואי החשבון, עורכי הדין יועצי המס, סמנכ"לי הכספים ואנשי עסקים רבים), דוגמת מיסוי בינלאומי, מיסוי שוק ההון, מיסוי נאמנויות, מס ערך מוסף (מע"מ) ועוד זאת לצד מאות מאמרים שפורסמו בירחונים מקצועיים ובעיתונות הכתובה. דר' ליבוביץ הינו מרכז ומרצה בימי עיון בלשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, לשכת יועצי המס ובגופים פרטיים דוגמת בית הספר למיסים ו- HPS ו הינו מ"מ יו"ר ועדת המיסים וסגן יו"ר ועדת הנאמנויות בלשכת עורכי הדין בתל אביב.

המשרד מספק ייעוץ מס ותכנון מס (Tax   Planning) מורכב ללקוחות בארץ ובעולם, ומתמחה בייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בפני רשויות המסבישראל ובפני בתי המשפט, (Tax Litigation)  לרבות: מיסוי מקומי ובינלאומי של חברות ויחידים, תכנוני מס בינלאומיים העושים שימוש  במשטרי On-shore & Off-shore,  והשפעת הסדרי אמנות המס (Tax Treaties) מיסוי ישיר (מס הכנסה)מיסוי מקרקעין ומיסוי עקיף (מע"מ, מס קניה, מכסומס בלו), אישורימס מקדמיים (pre-ruling), ייצוג מול רשויות המס בדיוני שומות, מס על מיזוגים ופיצולים, מיסוי תאגידים, מיסוי יחידים, אופציות בישראל ובארה"ב (ISO/ESOP & ESPP) מיסוי חברות היי-טק עובדים ומעסיקים לרבות היבטי מס בשינוי תושבות (Relocation), נאמנויות (Trusts),  וישויות מעין נאמנותיות (Foundation & Establishment) מיסוי מקרקעין, ריטים (קרנות נדל"ן), וכן מתן חווות דעת משפטיות בכל נושאי המס לרבות בשאלת התושבות. המשרד מייצג נישומים גם בהסדרי כופר ובעבירות מס מול רשות המיסים ובתי המשפט.
לצד המיסוי הארצי והבינלאומי מייצג המשרד בבית המשפט ובוועדות הערר גם בסוגיות של מיסוי מוניציפאלי דוגמת ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח (ביוב, מים, סלילה ותיעול).

המוניטין שצבר דר' אריה ליבוביץ בנושאי מיסוי הביא לכך שהמשרד משמש כתובת מקצועית עבור רואי חשבון,  יועצי מס, ועו"ד רבים הפונים אליו כל עת שנדרש פתרון יצירתי, pre ruling, או חוות דעת מנומקת היטב.

קביעת תושבות ושינוי תושבות (Relocation), תושבים חוזרים ועולים חדשים -המשרד מתמחה במתן סיוע לתושבים חוזרים ועולים חדשים. כמו כן עוסק המשרד רבות בהיבטי המס וקביעת התושבות של מי שמבקשים לעזוב את ישראל. בין השאר עוסק המשרד במתן ייעוץ ותכנון מס לפני עלייה לישראל לצורך מקסום ההטבות והפטורים מן המס וכן במתן חוות דעת לקביעת תושבות זרה או מתן קווים מנחים לסיוע בניתוק התושבות מישראל למי אשר מבקשים להינתק ממנה. דגש מיוחד ניתן במשרד להשגת הסדרי מס והסכמים מוקדמים (pre ruling) עם רשות המיסים בנוגע לקביעת תושבות זרה (תושב חוץ) לנישומים שעזבו את ישראל או קביעת מעמד תושב חוזר למי שעזב את ישראל בעבר ועתה מבקש לשוב אליה. רבים מן ההסדרים האלו נערכים באופן אנונימי ללא חשיפת פרטי הלקוח -הנישום קודם להגעה להסכם עם רשות המיסים.

תכנון מס ( Tax Planning ) - המשרד עוסק בייעוץ ובתכנון "מבני מס" מיטביים עבור לקוחותיו תוך מתן חוות דעת ו/או השגת הסכמים עם רשות המיסים. תכנון המס הנערך במשרד הינו לעצמאים, חברות, השקעות בישראל ומבני מס מורכבים בארץ ובעולם תוך שימוש בחברות תושבות מדינות בעלות משטרי מס של On-shore & Off-shore, . לצד היערכות המיסוי עובר להשקעה עוסק המשרד גם בצמצום נזקים (ככל הניתן) של מי שביצעו עסקאות והשקעות ללא היערכות מיסוי מוקדמת או תוך ביצוע היערכות מיסוי לקויה ואשר עלולים להביא ל"תאונות מס" שבסופן ישלם הנישום מס רב.

ייצוג בפני רשויות המס בישראל [אישורי מס מקדמיים (pre-ruling) ודיוני שומות] - בכל תחומי המיסים [מס הכנסה (מקומי ובינלאומי), מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מס קניה, מכס ומס בלו וכן בפרט, מיזוגים ופיצולים, מיסוי תאגידים, מיסוי יחידים, אופציות בישראל ובארה"ב (ISO/ESOP & ESPP) מיסוי חברות היי-טק עובדים ומעסיקים לרבות היבטי מס נאמנויות] מתמחה המשרד בייצוג נישומים בדרכי נועם אך באסרטיביות מול אנשי המקצוע של רשות המיסים. המשרד מוכר כמי שיש לו הישגים רבים בהשגת הסדרים ושומות ללקוחותיו השונים. המשרד אינו תולה הישגים אלו ב"קשרים" או בסיפורים על "חבריות" עם אנשי הרשות וכל שיש לו "למכור" ללקוח הם "מקצועיות" ו-"דבקות במשימה". אנו מאמינים כי גורמים אלו הם הסוד האמיתי להצלחה וביטחון של הנישום.

ייצוג בבתי משפט (Tax Litigation) - משרדינו עוסק בייצוג נישומים בפני רשות המיסים בכל תחומי המיסים.

הסדרי כופר - משרדינו פועל בהצלחה רבה לשם השגת הסגרי כופר לנישומים שונים בפקידי השומה. בתחום זה בורר המשרד את הנישומים אשר אותם הוא מייצג. היה ולא מושג בפועל הסדר כופר פועל המשרד בשיתופי פעולה עם משרדים שונים לשם ייצוגו של הנישום ברמה המקצועית פלילית ומיסויית על הצד הטוב ביותר, בפני בתי המשפט.

מיסים

practice_areas

                  רח' ז'בוטינסקי 7 ברמת גן

מגדל משה אביב - שער העיר קומה   48  

               

           03-5426655        077-7051717                  

                           

           

כיתבו לנו 

תודה על פניתכם

bottom of page