top of page

משרד אריה ליבוביץ ושות' הינו מן המשרדים הבולטים והמובילים בישראל בתחום המיסוי והשקעות בחו"ל והינו יחיד מסוגו בתחום הנאמנויות וניהול הנכסים בעבור PRIVATE CLIENTS. הידע אותו מרכז המשרד בתחום זה הן מהיבטי הדין כללי והן מהיבטי המס, ככל הנראה אינו מצוי באופן כה מרוכז ואיכותי בידי משרדי עורכי דין אחרים.

 

LAW

BOUTIQUE

 

נאמנויות

רקע - החל משנת 2006 עבר תחום הנאמנויות מהפך מהותי בישראל. היבטי המס והדין הזר הפכו מהותיים ולא די בפקס וקו טלפון בכדי להקים נאמנות ולשכב על זרי הדפנה. עד אותה העת רבים הקימו נאמנויות זרות תוך הסתייעות בעורכי דין להם לא הייתה כל בקיאות מהותית אמיתית בתחומים אלו בקיאות שעד לאותו מועד כלל לא נדרשה. תוספת חדשה זו של היבטים מהותיים מסובכים הדורשת ידע רלבנטי בדין הזר במדינות שונות דוגמת: פנמה, ליכטנשטיין, ג'רזי, שוויץ, B.V.I.  ועוד לצד ידע מקיף ומעמיק במיסוי ישראלי ובינלאומי הפכה ל"מלכודת" שמעטים יודעים להתמודד עימה והביאה ליצירת "תאונות מס" רבות.

דר' ליבוביץ נחשב מומחה בעל שם עולמי לתחום הנאמנויות ומיסויין, אשר מוזמן ומוטס על ידי לקוחות שונים בארץ ובעולם למדינות שונות בכדי לייעץ ללקוחות שונים בתחומים אלו בין לקוחותיו של דר' ליבוביץ בתחום זה ניתן למנות את צמרת הפוליטיקה במדינות דוגמת רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר ואף מבני המלוכה בסעודיה, זאת לצד יהודים עשירים מן הארץ ומן העולם.

החל משנת 2006 הקים דר' ליבוביץ באמצעות חברות זרות ושותפים תושבי חוץ, נאמנויות בהיקף נכסים של למעלה ממיליארד דולר!!  

שירותי המשרד -  המשרד מעניק חבילת שירותים מקיפה בתחום של ניהול נכסים ו/או עיזבונות והקמת נאמנויות וישויות מעין נאמנותיות בין אם לצרכים עסקיים ולצורכי תכנון מס ובין אם ככלי לניהול נכסים בהווה ובעתיד (גם לאחר 120). בין על ידי יחידים ואו משפחות לרבות בחינה של היבטי המס באופן כלל עולמי לררבות מסי עיזבון. כל זאת לצד רישום צוואות וניהול עזבונות

בין השאר מקים המשרד את הנאמנות או הישות התאגידית המשמשת כמעין נאמן, בוחן את היבטי המס, מנסח את התקנונים הנדרשים ו/או כתבי הנאמנות תוך הגשמת רצונו של מקים הנאמנות ("היוצר") ומביא להגשמת מטרות היוצר באמצעות ניהול הנאמנות באמצעות נאמנים זרים. במידת הצורך מנוסחת גם צוואה של היוצר וכן במשך השנים עומד המשרד בקשר ישיר ובלתי אמצעי עם הנהנים בנאמנויות, בין אם באופן עצמאי ובין מכוח היותו נציג הנאמן הזר עם הנהנים השונים הכל לצורך הגשמתו המלאה של רצון היוצרים וכוונתם.

לצורך מתן טיפול מקיף ומלא ללקוחות המשרד בתחומים אלו עושה המשרד שימוש במערכת הקשרים העניפה אותה טווה דר' ליבוביץ במהלך השנים עם עשרות עו"ד, רו"ח ונאמנים בעולם כולו לרבות בנקי השקעות בינלאומיים ובנקים במדינות שונות בעולם. פעילות זו של המשרד כוללת לא רק הקמה ותכנון מחדש של ההיבטים האמורים אלא אף תיקון של טעויות שנעשו בעבר, במידת האפשר.

הסדרי מס - נאמנויות שהוקמו בעבר כמו כאלו המוקמות בהווה ואשר יוקמו בעתיד הינן בעלות היבטי מס מורכבים ביותר. פעמים רבות מבקשים היוצרים ו/או הנהנים להגיע להסדר מיסוי עם רשויות המס אשר יקל על התנהלותם כמו גם חלוקות מן הנאמנות. לדר' ליבוביץ ידע וניסיון רב בתחום זה של הסדרי מס לצד היותו "אוטוריטה" בתחום זה.

תוכניות נאמנות לאופציות - המשרד מכין ומנסח ללקוחותיו תוכניות אופציות בשפות עברית ואנגלית בהתאם להנחיות החברות ועל פי דרישותיהן.

נאמן למניות - חברה העובדת בשיתוף פעולה עם המשרד משמשת גם כנאמן למניות ולתוכניות אופציות של חברות שונות במשק הישראלי. ככזו אחראית החברה על כל חובות הדיווח בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה..

הספר: "נאמנויות ומיסוי נאמנויות" - ספרו של דר' ליבוביץ' "נאמנויות ומיסוי נאמנויות" זכה לשבחים מכל עבר והינו הספר היחיד בישראל (אבן דרך ממש) העוסק בתחום משפטי מורכב זה על כל היבטיו (דין כללי בישראל, דיו זר, היבטי מיסוי בישראל, היבטי מיסוי בעולם, תכנוני מס ועוד). הספר מהווה מדריך לכל הרוצה להתחיל ולמצוא את דרכו בתחום זה וקריאתו מהווה דרישה בסיסית לכל הרוצה לעסוק בתחום הנאמנויות ללא פגיעה בלקוחותיו.

practice_areas

                  רח' ז'בוטינסקי 7 ברמת גן

מגדל משה אביב - שער העיר קומה   48  

               

           03-5426655        077-7051717                  

                           

           

כיתבו לנו 

תודה על פניתכם

bottom of page