top of page

הפטיש של יובל שטייניץ נחת על ראשם של יורשי הדירות

גיזרת המס החדשות ששר האוצר הגדיר כ"פטיש 5 קילו על המשקיעים" פוגעות לא רק במשקיעי הנדל"ן: פקידי השומה נוקטים פרשנות יצירתית לחוק מיסוי מקרקעין, ומונעים ממי שירשו חלקי דירות את הטבות המס בעת רכישת דירה ראשונה.

bottom of page