top of page

הנחה ידועה

מעמד הביניים נאבק כדי לסגור את החודש, אבל חיי הידוענים קלים יותר. הסטנדרט: ארוחות חינם, מתנות ואפילו הנחות ברכישת דירות ומכוניות - רק בואו והצטלמו לעיתון. ההטבות כפופות למידת הפרסום והבאזז שמייצרת האושיה. החיסרון: ייתכן שברשות המסים יתחילו לחפש אייטיס במדורי הרכילות.

bottom of page